PSYCH-K®️ - Basis, Master Facilitation, Advanced, Divine Integration Retreat en Gezondheid & Welzijn • Systemisch interveniëren & Organisatie opstellingen • Transformationeel trainer en coach • Geweldloze communicatie (M. Rosenberg)

Hallo, mijn naam is Ilse van der Veen.

Mijn kracht ligt in het vragen stellen, actief luisteren en voelen waar de essentie van de thematiek ligt, zodat je snel inzicht krijgt in wat jou belemmert. Is er sprake van zich herhalende patronen en/of (collectieve) overtuigingen dan transformeren we die op het niveau van het onderbewustzijn, dat voor 95% ons gedrag bepaalt.

Ik heb een holistische aanpak en maak daarbij gebruik van diverse vormen waaronder PSYCH-K®️, Opstellingen, Geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg), Is het waar? (Byron Katie) en De , Marshall B. Rosenberg en De kracht van het Nu (Eckhart Tolle).

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Je kan mij mailen: Ilsevanderveen@existence.nu bellen: 06-46133982 connecten op LinkedIn: IlsevanderVeen